Sakonera gutxiko urpekaritza profesionala

 

EDUKIA:

Ikastaroaren edukiak hauek dira:

urpekaritzarako fisika eta kimika; giro hiperbarikoetarako fisiologia; urpekaritzarako materiala; planifikatzea eta antolatzea; urpekaritzako teknikak; hizkuntza, ingelesa; Lehen srospenei buruzko pretakuntza osagarria urpekarientzat. Metedoak eta tresnak. Ingurunera egokitzea eta urpekaritzako teknikak. Larrialdietarako praktikak. Urpean lan egiteko teknikak. Lan baldintza bereziak.


NORI ZUZENDUA:

Helburua da ikasleak prestatzea ingurune hiperbarikoan eta urpean modu seguru eta arduratsuan lan egiteko eta esku hastzeko gai izan daitezen. Presio erlatibioa hiru barekoa izango da gehienez eta airea armasteko hornidura tresna autonomiak eralbiliko dituzte.

BALDINTZAK:

a) 18 urtetik gorakoa izatea.
b) Urpekari profesional gisa lan egiteko osasun azterketa gainditzea; azterketa hori aratuta dago eta 2006ko martxoaren 13ko aginduaren III. eranskinean dago jasoa.
c) Proba fisikoak gainditzea; proba horiek 2006ko martxoaren 13ko aginduaren IV. eranskinean daude zehaztuta.

Más información : 943 404005